2. godina računalstva 

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva. 

U nastavku slijede cjeline prema planu i programu za cijelu školsku 2020. / 2021. godinu za 2. godinu učenja.

U nastavku odaberite cjelinu klikom miša na sliku:

Mreže računala i internet

Programiranje

Microsoft Office Excel

Microsoft Office PowerPoint