Mreže računala i internet

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva. U nastavku se nalaze lekcije o mrežama računala i internetu.

Klikom na plavi gumb otvarate prezentaciju o elektroničkoj pošti (pojmovi korisnički račun, protokoli, bonton, Carnet webmail...)