Pripreme za državnu maturu

Dragi učenici, na stranici https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/provedeni-ispiti/ nalaze se primjeri matura i pomoćne knjižice. U nastavku je link stranice gdje samo postavila materijale za pripremu mature iz informatike.