Dodatni sadržaji (za one koji žele znati više)

U nastavku je vježba i video za oblikovanje seminarskog/završnog rada (numeriranje slika, tablica i grafikona, umetanje tablice sadržaja, umetanje grafikona u tekst, ......)