1. godina računalstva 

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva. 

U nastavku slijede cjeline prema planu i programu za cijelu školsku 2020. / 2021. godinu za 1. godinu učenja.


U nastavku odaberite cjelinu klikom miša na sliku:

Razvoj računalstva i osnovna arhitektura računala

Osnovni rad s računalom i operacijski sustav

Microsoft Office Word - oblikovanje teksta, tablica i tabulatora

Pohranjivanje podataka i rad računala